TALARE & MUSIKER

talare & musiker

hans_w

HANS WEICHBRODT

Präst i Svenska kyrkan, inspiratör inom Oasrörelsen och en väl anlitad förkunnare inom svensk kristenhet. Har stor passion för Israel och predikar gärna om de bibliska profetiorna om Jesu återkomst.

DanJo

DAN JOHANSSON

Besitter bred kunskapsbas i frågor som rör Israel och Bibelns profetior om framtiden. Författare till tre omfattande böcker i ämnet. Är sedan länge aktiv inom Israels Vänners styrelse där han är ordförande.

KG

KG LARSSON

Utbildad präst med mångårigt engagemang inom EFS. Har även tjänat som pastor i Örnsköldsviks Pingstförsamling. Engagerad i Duveskogs reseservice och har besökt Israel ca 120 ggr.

BK

BENGT KLINTENBERG

Inspiratör för Israels Vänner. Besitter gedigen kunskap i ämnet om Israel och har under de senaste åren anordnat ett flertal resor till landet. Arbetar även som Pastor.

MJone

MAGNUS JONEGÅRD

Bakgrund inom näringslivet med en internationell karriär. Har arbetat som föreståndare inom olika Pingstförsamlingar samt som församlingskonsult. Är sedan några år tillbaka vice ordförande i Israels Vänner.

Fler medverkande
presenteras inom kort...