UTSTÄLLARE

FÖR UTSTÄLLARE

Israels Vänners sommarkonferens erbjuder stora och bra möjligheter för dig som utställare. Likt tidigare år arrangeras en samlad utställaryta i sidosalen som är direkt kopplad till stora konferenslokalen. Denna plats är öppen under hela konferensen vilket innebär att ni blir mycket synliga för konferensgästerna.

Genom att erbjuda utställningsutrymme får vi tillsammans möjlighet att lyfta upp information, produkter, verksamheter och annat som på ett positivt sätt verkar för Israel.

priser / platser / övriga frågor

Vill du ställa ut på årets konferens? Då ber vi dig vänligen kontakta oss på info@israelsvanner.se.
Vi svarar på dina frågor samt ger dig ett gott underlag gällande priser, platser m.m.