#3 Dan Johansson – Matteus 24

Dan Johansson talar med utgångspunkten Matteusevangeliet kapitel 24. Vad säger texten om Jesu återkomst och tiden före det sker?

Del 1, inspelat 2016 på Israels Vänners sommarkonferens i Värnamo.