Amir Tsarfati till Sommarkonferensen

I år har vi möjligheten att välkomna mannen bakom Behold Israel till årets sommarkonferens. Amir är född i Israel och har bott där större delen av sitt liv. Han har en kallelse att utifrån Bibeln förkunna Guds planer i den yttersta tiden. År 2001 startade han den icke-vinstdrivande organisationen Behold Israel som ger tillgång till tillförlitliga källor av nyheter och information om Israel, i ljuset av bibelhistoria och profetia.

www.beholdisrael.org