Om konferensen

Israels Vänners sommarkonferens har varit ett årligt återkommande evenemang ända sedan 1957. Under dessa över 60 konferenser har en hel rad av kristenhetens mest välkända profiler medverkat – med tyngdpunkt på sådana som haft extra stort intresse för Israel och det judiska folket kopplat till Bibelns profetiska visioner. Många namn kan givetvis nämnas och bland dem som är mer kända av dagens medlemmar kan nämnas Emanuel Minos, Stanley Sjöberg, Göran Duveskog och Hans Weichbrodt vilka vid flera tillfällen varit huvudtalare i konferenserna. Tittar vi tillbaka i historien var den färgstarke Israel-entusiasten Hilding Fagerberg ofta med och inte att förglömma, Bror Olofsson, Israels Vänners föreståndare under många år. Därtill kommer förkunnare som Dan Johansson och KG Larsson som även i andra sammanhang är engagerade inom Israels Vänner. Utöver detta medverkar välkända företrädare för den judiska världen som Israels ambassadör och Ulf Cahn från Keren Hayesod (judar till Israel) och företrädare för Keren Kajemet (träd och vatten). Vid upprepade tillfällen har vi fått lyssna till förintelseöverlevare bosatta i Sverige. Vi har också ofta besök av företrädare för messianska församlingar i Israel.

Sång och musikinslagen har en central roll i konferenserna med betoning på judisk/israelisk sång och musik och sånger som berör det profetiska perspektivet med Israel och Jesu återkomst i fokus.

Tidigare har konferenserna varit förlagda till folkhögskolor men då tillväxten krävde större lokaler har vi fr.o.m. 2012 varit i Pingstkyrkan Arkens stora konferensanläggning i Värnamo.

Israels Vänners sommarkonferens har varit en stor inspirationskälla för alla Israels kristna vänner. En annan viktig uppgift är att konferensen fått bidra till att frågor som berör Israel land, det judiska folket och det profetiska Ordet lyfts fram och aktualiserats inom kristenheten

1900
Startade sommarkonferensen
Över 60 konferenser så här långt
1900
Flyttade till Pingstkyrkan Arken