Program

Torsdag 29 juni

13:30 Incheckningen öppnar

kaffe

15:00 Inledningsmöte

15:30 Inledningsmöte

Dan johansson

17:00 Middag

19:00 Kvällsmöte

Roar Sörensen

21:00 Kvällsfika

Fredag 30 juni

08:30 Morgonbön

09:15 Seminarium

Pontus Tunhav

10:30 Bibelstudium

Dan Johansson

12:00 Lunch

14:00 Seminarium

Torbjörn Aronson - Roar Sörensen - Carlos Villablanca

15:00 Kaffe

16:00 Seminarium

Göran Duveskog

17:30 Middag

19:00 Kvällsmöte med fokus på unga

Emanuel Zethson

21:00 Kvällsfika

21:30 Nattmöte

Emanuel Zethson

Lördag 1 juli

08:30 Morgonbön

09:15 Panelsamtal

KG Larsson - Dan Johansson

10:15 Bibelstudium

KG Larsson

12:00 Lunch

14:00 Vi firar 100 år

17:30 Middag

19:00 Väckelsemöte

Carlos Villablanca

21:00 Kvällsfika

Söndag 2 juli

10:00 Gudstjänst

Magnus Jonegård

12:30 Lunch