Program

Torsdag 30 juni

13:30 Incheckningen öppnar

kaffe

14:45 Flagghissning

15:00 Inledningsmöte

15:30 Inledningsmöte

• Dan Johansson - "Vi anar Messias fotsteg"

17:00 Middag

19:00 Kvällsmöte

KG Larsson - " I väntan på festen"

21:00 Kvällsfika

Fredag 1 juli

09:00 Morgonbön - Siegfried L

10:15 Bibelstudium

Anders Gerdmar - "Så mycket fastare står det profetiska ordet".

12:00 Lunch

14:00 Seminarium

Magnus Jonegård - "Vår identitet som Israels Vänner"

15:00 Kaffe

15:15 Carlos Villablanca - "Se till att du fullgör din tjänst"

16:00 Seminarium

Anders Gerdmar - "Så mycket fastare står det profetiska ordet"

17:00 Middag

19:00 Kvällsmöte med fokus på unga

Pontus Tunhav - "Var vaken mitt i natten"

21:00 Kvällsfika

Lördag 2 juli

09:00 Morgonbön - Carlos V.

10:30 Bibelstudium

Per Arne Imsen - "Inga andra gudar"

12:00 Lunch

14:00 Seminarium

Åsa Kristensson - "Att leva med Jesus i centrum i utmanande tider – Växa i urskiljning"

15:00 Kaffe

15:15 Information för nya och gamla ledare

16:00 Seminarium

Gordon Tobiassen -"Tydliga tecken på Jesu återkomst"

17:00 Middag

19:00 Väckelsemöte

Carlos Villablanca - "Väckelsen börjar alltid med rätt vision”

21:00 Kvällsfika

Söndag 3 juli

10:00 Gudstjänst

Per Arne Imsen

12:00 Lunch

13:30 Avslutningsmöte

Gordon Tobiassen