Program

Torsdag 25 juni

13:30 Incheckningen öppnar

14:45 Flagghissning

15:00 Inledningsmöte

Robert Wirehag, Mikael Järlestrand

15:15 Inledningsmöte

"Ämne" • Talare

17:00 Middag

19:00 Kvällsmöte

Dan Johansson, Mikael Järlestrand

Fredag 26 juni

09:30 Morgonbön

10:30 Bibelstudium

Amir Tzarfati

12:00 Lunch

14:00 Seminarium

15:00 Kaffe

15:00 Samling för lokalgruppsledare

16:00 Seminarium

Emanuel Zethson

17:00 Middag

19:00 Väckelsemöte

Carlos Villablanca

Lördag 27 juni

09:30 Morgonbön

10:30 Bibelstudium

Per-Arne Imsen, Evert Hedin

12:00 Lunch

14:00 Seminarium

Emanuel Zethson

15:00 Kaffe

15:00 Samling för de som vill starta upp ny lokalgrupp

16:00 Seminarium

Christina Toledano Åsbrink

17:00 Middag

19:00 Väckelsemöte

Amir Tzarfati

Söndag 28 juni

10:00 Gudstjänst

KG Larsson, Evert Hedin
Firas tillsammans med Pingstkyrkan Arken.

12:00 Lunch

13:30 Avslutningsmöte

Per-Arne Imsen