Lokalgrupper

Israels Vänner har idag ett stort antal lokalgrupper utspridda över hela landet. Dessa grupper kan variera i storlek och aktivitet. Det dessa dock har tillsammans är att de är platser dit människor kommer för gemenskap, samtal och för att ta emot god bibelförankrad undervisning om Israel och det judiska folket.

På konferensen kommer vi inbjuda till två specifika samlingar med fokus på våra lokalgrupper. Den första riktar sig till de som idag är aktiva i lokalgrupper runt om i landet och den andra samlingen till de som vill starta upp nya grupper.

Varmt välkomna!